EMS 75 Jaar

EMS maakt zich op voor het komende decennium. Bestuur en vrijwilligers spraken vanavond over de toekomst van EMS. Het 75 jarig bestaan van EMS dat in verband met corona pas in mei a.s. wordt gevierd was de opmaat om ook over de verdere toekomst te praten. Diverse vrijwilligers lieten weten zich te willen inzetten om via deeltaken het bestuur te ontlasten. Een model hiervoor wordt door mensen met de nodige expertise uitgewerkt.Ook zullen enkele leden zich sterk maken om in de opvolging te voorzien van de huidige trainer Dave Fermont. Met de vooruitzichten van een complete nieuwe woonwijk (425 woningen) rondom het sportpark ligt er een mooie toekomst in het verschiet voor de groen-witten op sportpark Kitskensberg. Spelers die EMS de afgelopen jaren hebben verlaten om uiteenlopende redenen keren weer veelvuldig terug op het oude nest. Eenmaal EMS-er altijd EMS-er. Op zondag 20 maart wil EMS alle hun oud leden, leden en sponsoren uitnodigen om het glas te heffen op het 75 jarig bestaan. In mei zal er ook op een feestelijke manier stil worden gestaan bij dit jubileum.Was een mooie avond waar de ware EMS-ers zich onder de arm pakten om aan een mooie toekomst te werken.Nieuwe leden zijn ten alle tijden van harte welkom.

Rob Vogelzang

Rob Vogelzang halve eeuw EMS-er

Eine echte verenigingsman is neet meer.  

Leider, grensrechter, besjtuurslid, jubileumcomitélid maar veural kammeraod. 

Rob Vogelzang sjting aan de veuraovend  van zien jubileum van 50 jaor EMS. 

Nieks waas Rob teväöl as ut óm zien veterane ging, of euver ein team woh hae leider en of grensrechter van waas. 

Auch as besjtuurder wis hae op ziene eige meneer invloed te höbbe op ut beleid. 

De létste jaore waas hae eine échte supporter van EMS. 

Thoes mit ut brömmerke en oet reej hae waal mit emes mit.  

De bal mós rolle of ut noew op ut Veldj waas of op ut biljartlake. 

Gans plotseling is Rob ós ontvalle en is der weer verenigd mit zien Til woh hae 55 jaor alles mit deilde.  

Wil en Silvia väöl sjterkte mit dit grote verlees. 

Ut besjtuur van svEMS.