Maand: januari 2019

Jaarvergadering

Algemene Ledenvergadering

Seizoen 2017 – 2018 

Donderdag 31 januari 2019

Aanvang 21:00 uur

Geachte leden,

Het bestuur van EMS nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op donderdag 31 januari om 21:00 uur a.s. in de kantine, Sportpark Kitskensberg.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Bespreking secretarieel jaarverslag
 4. Verslag kascommissie
 5. Vaststelling begroting
 6. Verkiezing bestuursleden
 • Huup Marell
 • Ron Neelen

Nieuwe bestuursleden kunnen, door ten minste drie leden of door het bestuur, kandidaat worden gesteld. Opgave dient te geschieden voor aanvang van de algemene vergadering. 

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Indien u verhinderd bent aan deze vergadering deel te nemen, zouden wij het op prijs stellen wanneer u zich wilt afmelden bij één van de bestuursleden. Echter rekenen wij op uw aanwezigheid. U kunt natuurlijk ook reageren op deze e-mail.

Namens het bestuur

Ron Neelen

Secretaris