Word lid!

Formulier:

Let op: indien jonger dan 16 jaar dient de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger een papieren formulier in te vullen. U dient deze in te leveren bij de club. Klik hier voor de papieren formulier.

Het bedrag zal in 2 keer (medio juli en medio oktober) van uw rekening worden afgeschreven. Bij aanmelding na 01-07 zal de verschuldigde contributie in 1 keer worden afgeschreven.

Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt deze machtiging automatisch.