Overzicht straffen bij excessen

1.3.5 Overzicht en minimum- maximumstraffen excessen (nieuw)
Bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Individuele excessieve overtredingen door spelers. functionarissen en/of toeschouwersMin imumstrafMaximumstraf
Gericht tegen scheidsrechters. assistent-scheidsrechters en/of KNVB officials  

 

·         Buitensporig fysiek geweld (mishandeling, slaan, trappen et cetera)

schorsing van 36 maandenontzetting ult het lidmaatschap van de
  KNVB
·         Buitensporig verbaal geweldschorsing van 12schorsing tlm 120
 maandenmaanden
n  Ernstige bedreigingschorsing van 12schorsing tlm 120
 maandenmaanden

Gericht tegen spelers. functionarissen en/of toeschouwers

n  Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en

schorsing van 18ontzetting ult het
waarbij geen sprake is van strijd om de balmaandenlidmaatschap van de
(mishandeling, slaan, trappen et cetera) KNVB
Overig excessief wangedrag van functionarissen (trainers, bestuurders et cetera)schorsing van 12 maandenschorsing tlm 120 maanden
Collectieve excessieve overtredingen door (twee of meer) spelers, functionarissen en/of toeschouwers van één verenigingMinimumstrafMaximumstraf
Gericht tegen scheidsrechters. assistent-scheidsrechters en/of  

KNVB officials

·         Buitensporig fysiek geweld

5 winstpunten inHet uit de
(mishandeling, slaan, trappen et cetera)mindering + € 300,-(na)competitie of uit
 boeteeen toernooi nemen van een elftal of team
·         Buitensporig verbaal geweld5 winstpunten inHet uit de
 mindering + € 200,-(na)competitie of uit
 boeteeen toernooi nemen van een elftal of team
·         Ernstige bedreiging5 winstpunten inHet uit de
 mindering + € 200,-(na)competitie of uit
 boeteeen toernooi nemen van een elftal of team

Gericht tegen spelers. functionarissen en toeschouwers

n  Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en

5 winstpunten inHet uit de
waarbij geen sprake is van strijd om de balmindering + € 300,-(na)competitie of uit
(mishandeling, slaan, trappen et cetera)boeteeen toernooi nemen van een elftal of team